Målsætninger

Hf Sorø ‘her spilles håndbold’ vil være med til:
at tilvejebringe et grundlag igennem en engageret bestyrelse.
at styrke og skabe bedre vilkår for spillere og træner m.m. i Sorø Kommune.

Klubbens målsætninger
at virke for en god og sund udvikling af håndboldspillet.
at påvirke passivt interesserede til at støtte HF Sorø.
at tilknytte personer med forståelse for og indsigt i børn og unges behov.
at tilbyde trænere kurser efter behov set i forhold til klubbens økonomi.
at skabe et engagement og netværk for spillere, trænere og forældre så der skabes stor glæde ved spillet og dets omgivelser.

Klubbens sportslige målsætninger
at have mulighed for at tilbyde bredde vifte af drenge/herre og pige/damehold.
at have minimum 2 trænere eller 1 træner og 1 holdleder pr. hold.

Klubbens sociale målsætninger
at vi har kendskab til hinanden på tværs af rækkerne.
at tryghed og tilfredshed bliver optimeret.
at et fælles fysisk tilhørssted skaber en høj grad af fællesskab.
at sikre at både spillere som forældre følger GOD SOCIAL ADFÆRD overfor hinanden samt andre klubber.

Klubbens økonomiske målsætninger
at sikre sig en sund økonomi
at sikre sig at der ikke arbejdes med underskud samt at prøve at oparbejde solid livkviditet

Klubbens målsætninger og visioner skal opnås på følgende måde
at opdatere en professionel hjemmeside.
at opdatere en side for hele klubben på facebook.
at realisere tættere samarbejde med erhvervslivet.