Kontingent

Gældende kontingent-regler for HF Sorø

Voksne 2 x 850 kr.
Unge 2 x 600 kr.
Børn 2 x 500 kr.
Øvrige medlemmer 1 x 100 kr.

Det øvrige medlemsskab dækker bestyrelsesmedlemmer (hvis ikke spillende), forældre der ønsker medlemskab, samt passive spillere. Herunder gravide og skadede spillere.

Passive medlemmer er medlemmer, der engagerer sig i klubben, men som ikke er aktiv spillere. De passive medlemmer har stemmeret.

Hvis en spiller er langtidsskadet, kan der i visse tilfælde aftales et andet kontingentbeløb med klubbens kasserer, dog at man som minimum betaler for passivt medlemskab, indtil denne begynder at spille igen.

Kontingenter gælder for 1 sæson (august-juni) og betales i to rater. Der opkræves kontingenter i starten af september for perioden august-december og i starten af januar for perioden januar-juni.

Der udsendes mail eller brev med oplysninger om, at der skal betales kontingent.
Vi er kunde hos Sydbank og kontingentet kan indbetales på konto nr. 0570 0000527130.

Spillere der ikke betaler kontingent til tiden, kan som udgangspunkt ikke deltage i kampe, før indbetalingen er modtaget.
Spillere der er i kontingent-restance kan ikke få udleveret spillercertifikat og kan derfor ikke skifte klub eller spille for en efterskole, før indbetalingen er sket.

Hvis man er spiller på flere hold, betales der for højest rangerende hold.
Hvis man ikke har modtaget en mail eller brev om kontingent, skal man give besked til kassereren, så der kan udleveres et nyt hurtigst muligt.

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, pålægges der et rykkergebyr på 100 kr.:
– rykker modtages 14 dage efter første overskridelses-dato.
– rykker modtages 14 dage efter 1. rykkers overskridelses-dato.

Betales kontingentet ikke herefter, vil den pågældende spiller blive blokeret.

Såfremt der er specielle forhold vedrørende kontingent-betalingen, skal dette aftales med enten HF Sorøs formand eller klubbens kasserer.

Denne kontingent-skrivelse sætte på facebooksiden ved hver opstart af ny sæson og midt januar.