petersmidt

okA

|| Kontakt os

Email:
Emne:
Besked:
Skriv tallet to (anti spam):

       

facebook

Der afholdes hver år generalforsamling i marst månde, efter vores vedtægter.

 Næste generalforsamling i HF Sorø er i  marts 2016

 

Dagsorden med beslutning

Se referat for året 2015

 
   1  Valg af
 Mødeleder
 Stemmetællere
   
   2  Formands beretning v. Anni Pihl Se beretning for året 2014  
   3  Fremlæggelse af rengskab Se regnskab for året 2014  
   4  Indkomne forslag
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
 skal være formanden i hænde senest 8 dag før.
   
   5  Valg af bestyrelse medlemmer Se bestyrelsen  
       
   6  Valg af suppleanter Se bestyrelsen  
       
   7  Bilagskontrollør Nielse Pind  
       
   8  Eventuelt    
       
       
 

 lysen-biler  Enemarke  Fjenneslev

 

 

sydbank-logo-125  

 bogo-main-header-2   XL-Soro 
   

 
C2-Reklame

 

 

Nygaard-1